POLITIKA SISTEMA VODENJA

POLITIKA SISTEMA VODENJA

V podjetju Plastika – Andrej Mesojedec s.p., si prizadevamo biti pomemben proizvajalec embalažnih materialov. Z naprednimi tehnologijami proizvajamo visokokakovostne izdelke po zahtevah najvišjih standardov in potrebah, ki jih izražajo naši kupci. Ob tem skrbimo za varovanje okolja in se zavzemamo za zadovoljstvo naših zaposlenih, dobaviteljev in lokalne skupnosti. Spoštujemo zakonske in druge zahteve.
Politika opredeljuje naše zaveze do nenehnega izboljševanja sistema vodenja v cilju izboljševanja kakovosti izdelkov ter okoljskih vplivov našega podjetja.

Zavzemamo se za zadovoljstvo kupcev
Varnost in kakovost naših izdelkov  je vedno na prvem mestu. Prisluhnemo in se odzivamo na potrebe in pričakovanja naših kupcev. Poznamo in spoštujemo standarde kakovosti naših kupcev.

Smo inovativni
Z vlaganjem v raziskave in razvoj, s ciljem vključevanja naprednih tehnologij, sledimo hitro rastočim trendom na področju fleksibilne embalaže. Z novimi izdelki želimo preseči pričakovanja naših kupcev.

Zavzemamo se za izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev
Zahteve zakonodaje in druge zahteve jasno opredelimo, razumemo in dosledno izpolnjujemo.

Varujemo okolje
Prepoznavamo in obvladujemo okoljske vplive, ki so povezani z življenjskim ciklom našega izdelka ter z našimi procesi. Nenehno izboljšujemo okoljske vplive in se zavzemamo za zmanjševanje emisij, zmanjševanje nastajanja odpadkov in učinkovito rabo energije

Odgovorni smo do lokalne skupnosti
Prisluhnemo pripombam, željam in potrebam ljudi iz neposredne okolice in iščemo skupne rešitve. Aktivno sodelujemo pri razvijanju lokalne skupnosti.

Odnos do dobaviteljev
Z dobavitelji razvijamo partnerski odnos. Zavedamo se, da je kakovost naših izdelkov odvisna od kakovosti izdelkov in storitev naših dobaviteljev.

Odnos do zaposlenih
Zavedamo se, da smo zdravi, zadovoljni in motivirani zaposleni temelj našega podjetja. Zaposlenim omogočamo stalno usposabljanje in s tem motivacijo za kakovostno opravljanje dela z vidika kakovosti izdelkov in ravnanja z okoljem.

Ljubljana, 01.03.2017
Direktor podjetja: Andrej Mesojedec

O nas

Pred več kot tremi desetletji smo v podjetju Plastika - Andrej Mesojedec s.p. pričeli s proizvodnjo pletenih (rašel) vreč za pakiranje sadja in vrtnin, podjetje pa je hitro prerastlo v enega največjih proizvajalcev embalažnih materialov v Sloveniji. Pod zaščiteno blagovno znamko Stratum danes poleg 'rašel' vreč proizvajamo polietilenske eno in več slojno toplotno skrčljive folije, stretch folije in okolju prijazne Eko folije, za katere smo prejeli tudi slovenskega 'Oskarja za embalažo'.